Strona główna PROCES REKRUTACJI - CENTRALA
section divider

PROCES REKRUTACJI - CENTRALA

ANALIZA APLIKACJI


Przesłane dokumenty aplikacyjne są analizowane przez pracownika Działu Rekrutacji pod kątem wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia oraz umiejętności. 

ROZMOWA REKRUTACYJNA


Na podstawie analizy aplikacji wybierani są kandydaci, których zapraszamy na pierwszy etap rekrutacji, którym jest rozmowa ze Specjalistą ds. Rekrutacji.
Podczas rozmowy analizowane jest doświadczenie zawodowe oraz wiedza i umiejętności kandydata. W zależności od stanowiska na spotkaniu może pojawić się także test wiedzy lub umiejętności.

SPOTKANIE Z POTNECJALNYM PRZEŁOŻONYM


Wybranych kandydatów zapraszamy na drugi etap procesu rekrutacji, jakim jest spotkanie z potencjalnym przełożonym. Drugi etap rekrutacji ma formę rozmowy, a zależnie od stanowiska może także zawierać takie elementy jak case study czy prezentacja.

WITAMY W STOKROTCE!


Najlepszym kandydatom oferujemy pracę w Centrali Stokrotki. Rozpoczynając pracę, pracownik jest wdrażany w nowe obowiązki przez swoich współpracowników oraz przełożonego. Odbywa także spotkanie adaptacyjne, na którym zapoznaje się z historią Stokrotki, kulturą organizacyjną firmy oraz zasadami pracy w Centrali.